Navigácia

Turistické informačné centrum

Všetky informácie o návšteve mesta a okolia získate v Turistickom informačnom centre, ktoré organizuje aj výstupy na najvyššiu vežu na Slovensku.

Adresa

Letná 49
052 01  Spišská Nová Ves 
tel. +421 53 429 8293 
fax: +421 53 442 8292 
email: tic(at)mestosnv.sk

web: www.spisskanovaves.eu/tic
facebook: www.facebook.com/tic.snv

!!!  OZNAM !!!  Od 22. 4. 2020 je Turistické informačné centrum otvorené v pracovné dni v čase 9:00 - 15:00 hod. Za účelom ochrany verejného zdravia je potrebné dodržiavať hygienické nariadenia - vstupovať po jednom, nosiť ochranné rúška na tvári, dezinfikovať si ruky, dodržiavať 2-metrový odstup od osôb, dodržiavať vyhradený čas pre dôchodcov (9:00 - 11:00 h). Vstup do kostolnej veže zatiaľ nie je možný. Táto pracovná doba platí do odvolania.   

 

Otváracie hodiny:  

JÚN 2020 V OBMEDZENOM REŽIME: 

Pondelok - piatok   9:00 - 17:00  (výstup do veže o 11:00, 13:00 a 15:00) 
Sobota                       9:00 - 13:00  (výstup do veže o 10:00 a 12:00)  
Nedeľa                       zatvorené 


Sezóna máj - jún / september 

Pondelok - piatok  8:00 - 18:00 
Sobota                      9:00 - 13:00 
Nedeľa                    14:00 - 18:00 

Sezóna júl - august 

Pondelok - piatok  8:00 - 19:00 
Sobota                      9:00 - 13:00 
Nedeľa                    14:00 - 18:00 

Sezóna október - apríl 

Pondelok - piatok  9:00 - 17:00

V sezóne od 1. mája do 30. septembra počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja, t. j. v dňoch 1. 5., 8. 5., 5. 7., 29. 8., 1. 9. a 15. 9. - otvorené od 14:00 do 18:00 hod. 

TIC zabezpečuje výstupy na najvyššiu kostolnú vežu Slovenska

JÚN 2020 V OBMEDZENOM REŽIME:  

Pondelok – piatok     11:00, 13:00, 15:00
Sobota                          10:00, 12:00

Sezóna 1. máj – 30. september:
Pondelok – piatok  10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 
Sobota   10:00, 12:00
Nedeľa   15:00, 17:00
Počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja, t. j. v dňoch 1. 5., 8. 5., 5. 7., 29. 8., 1. 9. a 15. 9. v čase 15:00, 17:00

Sezóna 1. október - 30. november / 1. marec – 30. apríl:
Pondelok – piatok  10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

Sezóna 1. december – 28. február:
Pondelok – piatok  11:00, 13:00, 15:00

Sobota – nedeľa: V prípade väčšej skupiny je možný výstup na vežu aj počas víkendu na základe predošlej objednávky. Výstup je nutné dohodnúť a zaplatiť v TIC najneskôr do piatku do 12:00.

Počet osôb na výstup: minimálne 2, maximálne 20

Všetky TIC v Slovenskom raji