Navigácia

Doprava po meste

Na presuny v meste môžete využiť mestskú verejnú dopravu alebo Taxi služby.

Mestská verejná doprava

Linky mestskej verejnej dopravy s označením CITY premávajú v Spišskej Novej Vsi a susednej obci Smižany.

Cestovné lístky si kúpite priamo u šoféra autobusu. Za lístok môžete platiť len v hotovosti.

Cestovné poriadky:

MHD Spišská Nová Ves

Taxi služby

ABC TAXI
+421 53 443 33 33, +421 905 433 333, +421 903 433 333,
+421 948 433 333, +421 950 433 333

ACK TAXI
+421 910 950 559, +421 948 950 559

ALBERT TAXI
+421 903 411 111, +421 905 411 111 

ALFA TAXI
+421 903 666 444, +421 911 968 666 

AL TAXI
+421 903 101 415, +421 904 224 665, +421 907 112 424, 
+421 907 500 646, +421 910 443 949

CITY TAXI
+421 903 759 459, +421 915 759 459, +421 948 759 459

EURO TAXI
+421 907 435 180, +421 948 004 060 

HER&MA TAXI
+421 944 000 600, +421 944 000 622 

M TAXI
+421 902 673 737 

OT TAXI
+421 902 119 997, +421 905 442 433 

PROFI TAXI
+421 902 383 396 

RADIO TAXI
+421 903 117 710, +421 907 211 507

STANOVIŠTIA TAXI SLUŽIEB:

  • LOKALITA č. 1 - ŽELEZNIČNÁ STANICA (Ul. J. Fabiniho) 
  • LOKALITA č. 2 - HLAVNÁ POŠTA (Štefánikovo nám.) 
  • LOKALITA č. 3 - AUTOBUSOVÁ STANICA (Chrapčiakova ul.)