Navigácia

Najvyšší počet bicyklujúcich sa na najdlhšom šošovkovitom námestí

Počet bicyklujúcich sa: 700
Zápis dňa: 28. 5. 2017