Navigácia

Lesnícky náučný chodník Diana

Lesnícky náučný chodník v Novoveskej Hute s názvom DIANA spravuje podnik Lesy mesta Spišská Nová Ves. Má dĺžku približne 2200 m a prechádza po existujúcich lesných cestách a chodníkoch.

Chodník je obľúbený a hojne navštevovaný skupinami detí z materských a základných škôl, niekedy dokonca s osobným doprovodom odborníkov, lesných pracovníkov.  

Trasa začína pri autobusovej zastávke oproti Sádrovke v Novoveskej Hute. Cestou na vrchol natrafíte na drevený altánok, informačné panely, dokonca zážitkový chodníček, drevinový semafor a iné prírodné edukačné prvky. 

Na chodníku je 5 tematických zastávok, každá má svoj informačný panel, kde sa návštevníci dozvedia zaujímavosti o lese. Prvá zastávka je venovaná obnove lesa, druhá hovorí o drevinovom zložení lesa, tretia o poľovníctve, štvrtá je o značkách a značení v lese a piata vysvetľuje všeobecný význam lesa. 

Tesne za stanovišťom číslo jeden sa nachádza vynovená snehová jama aj s informačným panelom.

Novinkou je aj príbeh o živote stromu, ktorý nájdete na stanovišti číslo štyri a dozviete sa tam zaujímavosti skrz letokruhový výrez.

Najviac noviniek je na stanovišti číslo 5. Edukatívny otáčací panel informuje o tom, ako dlho sa rozkladajú rôzne materiály v prírode. Zaujímavé je aj  "banské okienko" na chodníku, v rámci ktorého na stanovišti číslo 5 narazíte na maketu Milier, v ktorom sa niekedy pálilo drevené uhlie. Pre úplných nadšencov geológie je tu aj podrobný popis vrtu, ktorý mal zistiť prítomnosť medi v danej lokalite. Meď sa nenašla, zato baníci narazili na vodu a tá tam už 42 rokov vyteká. K obom atrakciám sú urobené aj info tabule, pri Milieri dokonca aj s QR kódom, po načítaní ktorého sa dozviete, ako sa taký milier stavia. 

Spolu s nadšencami z Novoveskej Huty sme pripravili na LNCH DIANA aj zaujímavú detskú hru - DOBA KAMENNÁ. Ide o hľadanie maľovaných kameňov a ich premiestňovanie v rámci chodníka.

Bližšie info na www.lesysnv.sk  

Reportáže TV Reduty: