Navigácia

Rímskokatolícky farský kostol Nanebovzatia Panny Márie
s najvyššou kostolnou vežou Slovenska

Farský kostol je najcennejšou umelecko-historickou pamiatkou v meste a nachádza sa v jeho samotnom centre. Bol postavený v druhej polovici 14. storočia a jeho architektúra je zachovaná z časti v pôvodnom stave dodnes. Kostol ponúka viacero zaujímavostí:

Najviac hodinových ciferníkov

Na štyroch stranách veže sa nachádza až sedem ciferníkov - štyri v hornej časti a ďalšie tri o niečo nižšie. Tie sú pozostatkom z pôvodnej gotickej veže, ktorá bola v roku 1649 prebudovaná. Všetkých sedem ciferníkov poháňa jeden hodinový stroj. Práve kvôli množstvu hodín na kostolnej veži Spišiaci dostali prívlastok „šlepi“.

Najkrajšie a najcennejšie časti kostola

Jednou z najkrajších častí chrámu je portál na južnej strane. Pozoruhodný je reliéf, ktorý znázorňuje korunovanie Matky Božej Panny Márie. Tento reliéf je jednou z najstarších plastík na Slovensku.
Najcennejšie je súsošie Ukrižovania (z r. 1520) - Kríž, Sedembolestná Panna Má­ria a sv. Ján, ktoré patrí medzi najlepšie diela, aké kedy vyšli z dielne Majstra Pavla z Levoče. Vzácny je tiež tabuľový obraz znázorňujúci umučeného Krista a Bolestnú Pannu Máriu (z r. 1500). Obraz bol súčasťou starého oltára Bolestnej Panny Márie a zhotovil ho Majster Mikuláš z Levoče.

Klenoty v kostole

  • Relikviár v tvare kríža od Mikuláša Gallicusa zo Sieny pochádza z prvej polovice 14. storočia
  • Pacifikály z 15. storočia
  • Monštrancia zo 16. storočia, ktorá je pripisovaná košickému zlatníkovi Antóniovi 
  • Kalich od Jána Kolbenhayera z Levoče, vysoký 25 cm, bol vyrobený z pozláteného striebra v roku 1795
  • Bronzová krstiteľnica z roku 1549, ktorej časť historici pripisujú prvej gotickej zvonolejárskej dielni na Spiši založenej Majstrom Konrádom