Navigácia

Evanjelický kostol s najstaršou dochovanou knižnicou na Spiši

Evanjelický kostol bol postavený v rokoch 1790 - 1796. Kostol má pôdorys kríža a je postavený v klasicistickom slohu. Ide o tzv. tolerančný typ evanjelického kostola.

Miesto plné vážnej a organovej hudby

Interiér je zdobený oltárnym obrazom Krista modliaceho sa na Olivovej hore z roku 1797 od dánskeho maliara Jána Jakuba Stundera z Kodane a alabastrovým reliéfom znázorňujúcim rozhovor Krista so Samaritánkou pri studni. Lavice z červeného smreka zhotovil stolársky majster Thomas Thern v roku 1797. Organ postavil v rokoch 1822 - 1823 viedenský majster Friedrich Deutschmann.

Vďaka výbornej akustike je kostol obľúbeným miestom organizovania koncertov a festivalov vážnej a organovej hudby (napr. Medzinárodný organový festival Ivana Sokola).

Miesto, kde vládne Genius temporis

Na chóre kostola sa dodnes nachádza cenná knižnica niekdajšieho evanjelického gymnázia v Spišskej Novej Vsi, kde vôňa zašlých stáročí dýcha doslova s každým listom tisícok vzácnych knižných zväzkov.

V interiéri kostola môžete od júla 2013 obdivovať aj zreštaurované originály sôch štyroch evanjelistov - sv. Jána, sv. Lukáša, sv. Mareka a sv. Matúša, ktoré boli pôvodne umiestnené na priečelí vstupu do mestského cintorína.