Navigácia

Veterinár

Veterinárna ambulancia - MVDr. Ján Korim

Šafárikovo námestie 3, Spišská Nová Ves
tel.: +421 905 708 695

Vetcentrum - MVDr. Albert Martinko

Duklianska 1578/46, Spišská Nová Ves
tel.: +421 53 446 26 23

KANVET s.r.o., veterinárna ambulancia

Nám. Iglovia 2877/1 (býv. kasárne),  Spišská Nová Ves
tel.: +421 950 380 915
www.kanvet.sk 
facebook 

Veterina SNV - MVDr. Dominika Dvorčáková

Za Hornádom 3252/17,  Spišská Nová Ves
tel.: +421 907 083 087
www.veterinasnv.sk  
facebook 

Veterinárna ambulancia Smižany

Tatranská 33, Smižany
MHD: 4, 8
tel.: +421 (0)53 44 31 536
mobil: +421 949 556 899
www.veterinasmizany.sk
facebook