Navigácia

Turistické informačné centrum

Všetky informácie o návšteve mesta a okolia získate v Turistickom informačnom centre, ktoré organizuje aj výstupy na najvyššiu vežu na Slovensku.

Adresa

Letná 49
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: +421 53 429 82 93
fax: +421 53 442 82 92
e-mail: tic(at)mestosnv.sk

web: www.spisskanovaves.eu/tic
facebook: www.facebook.com/tic.snv

Otváracie hodiny: 

Sezóna 1. 5. – 30. 6. / 1. 9. – 30. 9.
Pondelok – piatok   8:00 – 18:00
Sobota   9:00 – 13:00
Nedeľa 14:00 – 18:00
Sezóna 1. 7. – 31. 8. 
Pondelok – piatok    8:00 – 19:00
Sobota    9:00 – 13:00
Nedeľa  14:00 – 18:00
Sezóna 1. 10. – 30. 4. 
Pondelok – piatok            9:00 – 17:00


V sezóne od 1. mája do 30. septembra počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja, t. j. v dňoch 1. 5., 8. 5., 5. 7., 29. 8., 1. 9. a 15. 9. - otvorené od 14:00 do 18:00 hod. 

TIC zabezpečuje výstupy na najvyššiu kostolnú vežu Slovenska

Sezóna 1. máj – 30. september:
Pondelok – piatok  10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 
Sobota   10:00, 12:00
Nedeľa   15:00, 17:00
Počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja, t. j. v dňoch 1. 5., 8. 5., 5. 7., 29. 8., 1. 9. a 15. 9. v čase 15:00, 17:00

Sezóna 1. október - 30. november / 1. marec – 30. apríl:
Pondelok – piatok  10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

Sezóna 1. december – 28. február:
Pondelok – piatok  11:00, 13:00, 15:00

Sobota – nedeľa: V prípade väčšej skupiny je možný výstup na vežu aj počas víkendu na základe predošlej objednávky. Výstup je nutné dohodnúť a zaplatiť v TIC najneskôr do piatku do 12:00.

Počet osôb na výstup: minimálne 2, maximálne 20

Všetky TIC v Slovenskom raji