Navigácia

Parkovanie v meste

V centre meste môžete parkovať na vyhradených a platených parkoviskách.

Úhrada za dočasné parkovanie (parkovné) motorových vozidiel na vymedzenom úseku miestnych komunikácií a parkovísk sa vyberá za jedno parkovacie miesto za každú začatú polhodinu zakúpením parkovacieho lístka v automate alebo sms mobil parkingom.

Parkovné za dočasné parkovanie motorových vozidiel sa platí v čase:

  • pondelok - piatok: 8.00 - 18.00 hod.
  • sobota: 8.00 - 13.00 hod.
  • nedeľa, sviatky: bez poplatkov

Bližšie informácie »»