Navigácia

Doprava do / z mesta

Na cestu do mesta Spišská Nová Ves môžete využiť vlak, autobus alebo letiská vo vzdialenejších mestách Poprad a Košice.

Prímestská autobusová doprava

Autobusová stanica
Chrapčiakova 37  
052 01 Spišská Nová Ves
Tel. +421 53 442 11 54, +421 53 417 31 38
E-mail: snv(at)eurobus.sk 
Web: http://www.eurobus.sk/primestska-doprava/

Cestovné poriadky:  
www.cp.sk


Autobusové spojenia mesta so strediskami cestovného ruchu v Slovenskom raji
pre leto 2019: 

Medzinárodná autobusová doprava:

Železničná doprava

Železničná stanica
J. Fabiniho 21
052 01 Spišská Nová Ves
Tel.  +421 18 188 (infoline)
E-mail: info(at)slovarail.sk 
Web: www.zsr.sk

Cestovné poriadky:  

Letecká doprava

Medzinárodné letisko Poprad-Tatry
Na letisko 100 
058 98 Poprad
Tel. +421 52 776 38 75
E-mail: airport(at)airport-poprad.sk
Web: www.airport-poprad.sk

Medzinárodné letisko Košice
Letisko Košice, Barca, Košice 4 
041 75 Košice
Tel. +421 55 683 23 98
E-mail: salespoint(at)airportkosice.sk
Web: www.airportkosice.sk