Navigácia

Graffiti Spiš

Graffiti Spiš je podujatie, v rámci ktorého domáci a zahraniční writeri už niekoľko rokov prezentujú legálnou formou pouličné výtvarné umenie.

Pomocou sprejov rok čo rok skrášľujú šedé a zdevastované steny podchodov, garáží a ihrísk na našich sídliskách.

Výsledky predchádzajúcich ôsmych ročníkov nájdete na Zimnom štadióne, železničnom podjazde na Školskej ulici, Športovej hale, garážach na sídlisku Západ I, na detskom ihrisku na sídl. Východ a oplotení kasárni na nábreží Hornádu.

Viac informácií:

www.facebook.com/GraffitiSpis