Navigácia

Kostol Nepoškvrneného počatia

Kostol sa nachádza v centre mesta v radovej zástavbe Levočskej ulice, na ktorú vkročíte priamo z námestia cez historickú Levočskú bránu Provinčného domu.

Kostol bol pôvodne len kaplnkou pri mestskom špitáli, pravdepodobne zo 14. storočia. Slúžil hlavne slovenskému obyvateľstvu, preto je zaužívaný aj názov Slovenský kostol.

Zariadenie kostola je barokové, hlavný oltár pochádza z rokov 1751 - 1752, ale oltárny obraz je z roku 1856. Pôvodné bočné barokové oltáre sa nezachovali.

Dnešné sú z rokov 1884 - 1886 a vyhotovil ich spišskonovoveský rezbár Július Fuhrmann. Staršie maľby barokovej kazateľnice z roku 1756 boli nahradené reliéfmi, ktoré, podobne ako viaceré drobné kusy zariadenia kostola, pochádzajú z dielne spišskonovoveského rezbára Františka Repcsika zo začiatku 20. storočia.

ADRESA:

Levočská ulica 12,
Spišská Nová Ves