Navigácia

Kostol Božieho milosrdenstva

Výrazným architektonickým prvkom kostola, ktorý je najmladšou sakrálnou stavbou v meste, sú dve 38-metrové monolitické veže ukončené jednoramennými krížmi.

V priestore medzi vežami je umiestnená jedna z dominánt interiéru - zelený jednoramenný kríž zo skladaného skla a nerezu, ktorý je podľa autorov výškou 5,6 metrov a rozpätím 3,6 metrov najväčším skleneným krížom na svete umiestneným v kostole.

Pod ním sa nachádza Bohostánok zo zlatého ónyxu a mosadze. Na stene vľavo je obraz Milosrdného Ježiša v životnej veľkosti. Dominantný je aj zelený oltár zo skladaného skla a nerezu. Architektúrou, technológiou a vybavením patrí kostol medzi moderné a účelové stavby sakrálnej architektúry na Slovensku.

Kostol je pútnickým miestom, pri konsekrácii v roku 2009 bol vyhlásený za diecéznu Svätyňu Božieho Milosrdenstva. Nachádzajú sa tu relikvie troch svätých - apoštolov Božieho milosrdenstva, a to sv. Faustíny Kowalskej, sv. Vincenta Pallottiho a sv. Jána Pavla II.

Vo svätyni a v priľahlom rehoľno-pastoračnom centre je prístupná verejnosti po omšiach na Slovensku ojedinelá výstava pápežských darov z Vatikánu,  ktoré dostal pápež Ján Pavol II. na svojich apoštolských cestách a časť z nich daroval Spoločnosti katolíckeho apoštolátu pri Rímskokatolíckej farnosti Smižany - duchovným otcom Pallotínom, ktorí spravujú tento kostol.

ADRESA:

Sídlisko Západ I, Hutnícka ulica 2,
Spišská Nová Ves