Navigácia

Szűz Mária Mennybevétele római katolikus templom Szlovákia legmagasabb templomtoronyával

A plébániatemplom Igló legjelentősebb történelmi műemléke, mely a város központjában található. A 14. században épült templom egy része a mai napig fennmaradt eredeti formájában. A templom számos látnivalóval szolgál:

A legtöbb óraszámlap

A torony négy oldalán hét óraszámlap található, amelyeket egy gép hajt − 4 darab a felső részén, 3 darab egy kicsit lejjebb. Az óraszámlapok az eredeti gótikus toronyból maradtak fenn, melyet 1649-ben átépítettek. A toronyon lévő rengeteg óra miatt a szepességiek megkapták a „vakok” jelzőt.

A templom legszebb és legértékesebb részei

A templom legszebb része a déli oldalon található. Figyelemreméltó a Szűz Mária megkoronázását ábrázoló dombormű is, mely az egyik legrégebbi Szlovákiában.
A legértékesebb a Keresztrefeszítés szoborcsoport (1520) − a Kereszt, Hétfájdalmú Szűz Mária és Szent János, mely a lőcsei Pál mester legjobb művei közé tartozik. Ritkaságnak számít az az 1500-as évekből származó táblakép is, mely Krisztus keresztrefeszítését és Szűz Máriát ábrázolja. A kép a régi Szűz Mária oltár része volt, melyet a lőcsei Miklós mester készített.

A templom kincsei

  • A 14. század első feléből, az olaszországi Siena városából származó kereszt alakú ereklyetartó Gallicus Miklóstól
  • 15. századi csóktáblák
  • A kassai aranyműves, Antonio mester 16. századi aranyozott szentségtartója 
  • 1795-ben a lőcsei Kelbenhayer János műhelyében készült 25 m magas aranyozott ezüstkehely
  • 1549-ben készült bronz keresztelőkút, melynek egy része a történészek szerint Konrád mester alkotása, aki az első szepességi, gótikus harangöntő műhelyt alapította