Navigácia

Veterinarian

Veterinary Clinic - MVDr. Ján Korim

Šafárikovo námestie 3, Spišská Nová Ves
tel.: +421 905 708 695

Vetcentrum - MVDr. Albert Martinko

Duklianska 1578/46, Spišská Nová Ves
tel.: +421 53 446 26 23

KANVET s.r.o., veterinary clinic

Námestie Iglovia 2877/1,  Spišská Nová Ves
tel.: +421 950 380 915
www.kanvet.sk 
facebook 

Veterina SNV - MVDr. Dominika Dvorčáková

Za Hornádom 3252/17,  Spišská Nová Ves
tel.: +421 907 083 087
www.veterinasnv.sk  
facebook 

Veterinary Clinic Smižany - MVDr. Kristína Kovaľová

Tatranská 33, Smižany
Tel.: +421 (0) 53 44 31 536, mobile: +421 949 556 899
www.veterinasmizany.sk 
facebook