Navigácia

Records of the town

Our city obtained multiple Slovak records, which include the “Best of” in different areas.

The highest church tower, height 87 metres

THE HIGHEST CHURCH TOWER

Slovak record

The height of the neo-Gothic tower of the Roman-Catholic Parish Church of the Virgin Mary’s Assumption is 87 m.

Included: 4. 10. 2008

THE LONGEST SUBMARINE SANDWICH

Setting the Slovak record

Record holders baked and filled the longest submarine sandwich (264 cm).

Included: 30. 4. 2009

THE LARGEST GATHERING OF CARS OF ONE BRAND

Setting the Slovak record

60 Volkswagen cars with air-cooled motor attended the car meet.

Included: 1. 8. 2009

THE LONGEST CAKE

Slovak record

The longest cake - roll was prepared in the Embraco Slovakia company with a size of 82.40 m.

Included: 5. 12. 2012

Hromadné pitie mlieka  - Slovenský rekord

Hromadné pitie mlieka

slovenský ustanovujúci rekord

Svetový deň mlieka v školách oslávili žiaci spišskonovoveských škôl slovenským rekordom. Vypili celkovo 4 967 škatuliek mlieka (spolu 1 242 litrov mlieka). 2,5 dcl škatuľka obsahovala mlieko z Poľnohospodárskeho družstva Smižany baleného v Tatranskej mliekarni.

Included: 28. 9. 2016

THE LONGEST PAPER CHAIN

Setting the Slovak record

School children created a paper chain 1,590 metres long and “embraced” with it the unique lenticular square.

Included: 10. 10. 2008

THE LONGEST DRAWING ON THE PAVEMENT

Setting the Slovak record

Children of the town drew a 340 metres long train on the pavement.

Included: 16. 9. 2009

THE BIGGEST PASTA MOSAIC

Setting the Slovak record

Record holders created a pasta mosaic with an overall size of 66 m², the subject of the mosaic was Tomasovsky vyhlad in the Slovak Paradise.

Included: 30. 4. 2010

Record: The highest church tower, height 87 metres

RUNNING ON HIGH HEELS

Setting the Slovak record

The record holder ran a time of 9.56 seconds in the 50 metre dash in high heels at OC Madaras.

Included: 22. 6. 2013

Rekord: Najvyšší počet bicyklujúcich sa na najdlhšom šošovkovitom námestí

Najvyšší počet bicyklujúcich sa na najdlhšom šošovkovitom námestí

slovenský ustanovujúci rekord

Počet bicyklujúcich sa: 700

Included: 28. 5. 2017