Navigácia

Novoveské Singletraily

Máte radi horskú cyklistiku? Príďte do mestskej časti Ferčekovce - Novoveská Huta vyskúšať nové singletraily. Vezmite aj svoje deti.

Singletrailové trasy sa nachádzajú v blízkosti bývalého lyžiarskeho areálu Rittenberg. Ide o dve jednosmerné trasy určené pre jedného cyklistu. Detská trať má dĺžku cca 300 m a jej štart sa nachádza na začiatku Novoveskej Huty. Novoveský trail je dlhý cca 1,5 km so začiatkom na lúke Šmakartovec alebo na vrchu Skalka.

Trasy sú vybudované v teréne a nachádzajú sa na nich rôzne prírodné (priekopy, sklzy, kamene, korene stromov, ...) aj umelé prekážky (klopené zákruty pre ľahší prejazd, vytvorené skoky tzv. droby pre náročnejších cyklistov). Pravidlá jazdy po singletrailoch:

1.       Vstup na Novoveské singletraily je na vlastnú zodpovednosť.

2.       Jazdi iba po označených trailoch a v označenom smere.

3.       Buď si vedomý svojich schopností a dbaj na svoju bezpečnosť  a bezpečnosť
          ostatných cyklistov.

4.       Používaj prilbu, prípadne aj ďalšie vhodné ochranné pomôcky.

5.       Buď ohľaduplný k prírode, zvieratám, rastlinám a iným návštevníkom lesa.

6.       Neznečisťuj prírodu svojimi odpadkami ale vezmi ich domov.

7.       Zastavuj na dobre viditeľných miestach, aby si neblokoval ostatných cyklistov
          a predišiel kolíziám.

8.       Nenič prírodné či umelé prekážky.

9.       Nemeň charakter a náročnosť trailov budovaním vlastných prekážok.

10.     Na traily je zakázaný vstup akýmkoľvek motorovým vozidlám.

Upozorňujeme, že na trať môžete vstupovať vždy len na vlastnú zodpovednosť! Prilby a iné ochranné prostriedky sú nevyhnutné.