Navigácia

Výlet do Slovenského raja

Ponúkame Vám možnosť spoznávať krásy Slovenského raja prostredníctvom horských sprievodcov.

Prevedú Vás nielen značenými turistickými a cykloturistickými trasami, ale aj lokalitami, ktoré nie sú bežne turistom prístupné. 
Sprievodcovské služby si môžete objednať prostredníctvom Turistického informačného centra alebo priamo na uvedených kontaktoch.

Asociácia horských sprievodcov Národný park Slovenský raj

Ing. Vladimír Mucha
tel.: +421 903 233 987
e-mail: muchavladimir(at)gmail.com

Marek Knuteľ
tel.: +421 903 624 680
e-mail: marek.knutel(at)centrum.sk

Ivan Korpalla
tel.: +421 904 814 818
e-mail: korpalla(at)gmail.com

Július Jakubec 
tel.: +421 915 907 194
e-mail: juliusjakubec(at)zoznam.sk